ARABULUCULUK


Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında kabul edilmiş, mahkeme dışı, etkin bir çözüm yoludur.Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı, bir “arabulucunun” yardımıyla, birlikte görüşerek ortak bir çözüme ulaşabilirler.

Arabuluculuk yönteminde, bu çözüm doğrultusunda oluşturulan anlaşma, mahkeme kararı yerine geçer. Uyuşmazlık sürecinde arabuluculuktan yararlansanız bile, çözüme ulaşamadığınızda her zaman yargı yoluna başvurmanız olanaklıdır.

Arabuluculuğun amacı kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar vermek olmayıp, tarafların gereksinimleri doğrultusunda en uygun çözüm yolunu bulabilmektir.

Arabuluculuğun Yararları

Mahkemeden daha kısa sürer ve ekonomiktir.

• Zamanı ücretsiz satın almanızı sağlar.
• Mahkemeden daha kısa sürer ve ekonomiktir.
• Arabuluculuk anlaşması mahkeme kararına eşdeğerdir.
• Arabulucunuzu kendiniz seçebilirsiniz.
• Uyuşmazlığın her aşamasında başvurabilirsiniz.
• Arabuluculuk sürecinde uyuşmazlıklarınızı rahat bir ortamda ve açıkça konuşabilirsiniz.
• Süreçte konuşulan herşey gizli tutulur.
• Bu durum ticari itibar ve bilgiler ile aile mahremiyeti açısından büyük önem taşır.
• Taraflar kendi çözümlerini bulduklarından anlaşmazlıklar ortadan kalkarken ilişkiler de sürdürülebilir.
• Yani geleceğinize yatırım yapmış olursunuz.
• Arabuluculuğa başvurmakla mahkemeye gitme hakkınızı kaybetmezsiniz.
• Yargılama ülkemizde oldukça pahalıdır. Arabuluculuk yoluyla çözülen uyuşmazlıklarda minimum %70 oranında tasarruf edileceği tartışmasızdır.
• Uyuşmazlık konusunu hayat akışınızdan bir an evvel çıkarmanızın ölçülebilir bir değeri yoktur.

Arabuluculuğa Uygun Konular

Arabuluculuk; yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş ve işlemlerden kaynaklı özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Bunlardan bazıları;

• İşçi ile işveren arasındaki her türlü işçilik alacakları ile tazminatlarından kaynaklı uyuşmazlıklar,
• Ticaret Hukuku kapsamında ve Borçlar Hukuku kapsamında şirketler arasındaki, tacirler arasındaki veya şirketler ile tacirler arasındaki uyuşmazlıklar,
• Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar,
• Kiracı, kiralayan arasındaki uyuşmazlıklar,
• Boşamadan kaynaklı maddi manevi tazminat talepleri, mal paylaşımı, nafaka konusundaki uyuşmazlıklar,
• Tüketici koruma kanunundan kaynaklanan ve tüketici mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklar
• Miras Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar,
• Tıbbi uygulamalardan kaynaklı tazminat talepleri,
• Kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar,
• Taraflar ve şirketler arasındaki alacak verecek konularındaki uyuşmazlıklar,
• Ortaklığın giderilmesi konusundaki uyuşmazlıklar.